Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 222-230
PHYSICAL DEVELOPMENT AND CALCIUM-PHOSPHORUS METABOLISM IN THE CHILDREN FROM THE REGIONS AFFECTED THE CHORNOBYL NUCLEAR POWER PLANT ACCIDENT
Yu.I. Bandazhevskyi1, N.F. Dubova2
1 ECOLOGY AND HEALTH COORDINATION AND ANALYTICAL CENTRE
2 SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

: 616-053.2-001.28-008.9:612.015.31:546.41:546.18-06:614.73:621.039.004.6
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.222

SUMMRY:
The purpose of the study was to determine the association between the physical development and calcium, phosphorus and 137Cs radionuclides in the organisms of the children living in the regions affected the Chornobyl nuclear power plant accident.
Material and methods. 520 children, living in Ivankiv and Polissya regions of the Kyiv oblast, were examined. The average age of the schoolchildren was 14.00.07 years. The Rohrer index was used as a criterion for the assessment of the state of physical development (PD) of the child. Radiometric, anthropometric, spectrometric, mathematical and statistical methods were used for the study.
Results. Among the examined children, living in the regions affected the Chornobyl nuclear power plant accident, the cases of harmonious PD made up 66.9 %. The cases of disharmonious high PD were detected in 63.95 % of the children in the group with disharmonious PD.
There was no association between the PD of the examined children and the content of general calcium in blood. At the same time, the association was observed between the PD of those children and content of phosphorus in blood. The proportion of hypophosphatemia cases in the groups of the children with harmonious and disharmonious high PD development was statistically higher than the proportion of cases where the content of phosphorus in blood was within the reference range. The content of 137Cs radionuclides and phosphorus in blood was reliably higher in the children with disharmonious low PD than in the children with harmonious and disharmonious high PD. The results of the statistical studies confirm the inverse correlative relationships between the indicators of 137Cs, phosphorus values and PD.
The body weight decrease in the adolescents, living in the areas affected the Chornobyl nuclear power plant accident, is associated with an increase of the content of 137Cs radionuclides in the organism and phosphorus in blood.
Conclusions. The obtained results indicate the negative effect of incorporated 137Cs radionuclides on the PD of childs organism.

KEYWORDS:
the Rohrers index, physical development, s-137 radionuclides, hypophosphatemia, correlative relationship, radiation-contaminated territory.

REFERENCES:
1. Bandazhevskyi Yu.I., Dubovaya N.F. and Bandazhevskaia G.S. Patofiziologicheskie aspekty sostoyania serdechno-sosudistoy sistemy u detey, prozhivayushchikh na territorii, postradavshey ot avarii na Chernobylskoy atomnoy elektrostantsii [Pathophysiological Aspects of the State of Cardiovascular System in Children Living at the Territory Suffered from the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant]. In : Zbirnyk nauk. prats spivrob. NMAPO imeni P.L. Shupyka [Collection of Scientific Works of Staff Members of P.L. Shupyk NMAPE]. Kyiv ; 2015 ; 24 (3) : 430-436 (in Russian).
2. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Geneticheskie defekty pri narushenii funktsionirovaniya tsikla folievoy kisloty u detey, prozhivayushchikh na territorii, postradavshey ot avarii na ChAES [Genetic Defects at the Violation of the Functioning of Folic Acid Cycle in Children Living at the Territory Suffered from the Accident at the ChNPP ]. In : Zbirnyk nauk. prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka [Collection of Scientific Works of Staff Members of P.L. Shupyk NMAPE]. Kyiv ; 2016 ; 25 : 93-98 (in Russian).
3. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Laboratornyy skrining v diagnostike sostoyaniy shchitovidnoy zhelezy u detey iz radioaktivno zagriaznennykh rayonov spustia 30 let posle avarii na Chernobylskoy atomnoy elektrostantsii [Laboratory Screening in the Diagnosis of the States of Thyroid Gland in Children from the Radioactive Contaminated Areas in 30 Years After the Accident at the Chernobyl Nuclear Power Plant. ]. In : Zbirnyk nauk. prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka [Collection of Scientific Works of Staff Members of P.L. Shupyk NMAPE]. Kyiv ; 2016 ; 25 : 494-499 (in Russian).
4. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Pediatriya. Vostochnaya Evropa. 2017 ; 5 (1) : 25-32 (in Russian).
5. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubova N.F. Pediatriya. Vostochnaya Evropa. 2017 ; 5 (2) : 130-139.
6. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubova N.F. The Cardiovascular System and Physical Growth in Children Living in the Oblasts Affected the Chornobyl Nuclear Power Plant Accident. In : Zbirnyk naukovykh prats spivrobitnykiv NMAPO imeni P.L. Shupyka [Collection of Scientific Works of Staff Members of P.L. Shupyk NMAPE]. Kyiv ; 2018 ; 32 : 362-375.
7. Scientific and Practical Collection Chernobyl: Ecology and Health : Under general editorship of Prof. Yu.I. Bandazhevsky. ssue 9. Ivankiv (Ukraine) : PI Coordination and Analytical Center Ecology and Health ; Dnipro : Serednyak .. ; 2019 : 70 p.
8. Vasileva T.G. and Kochetkova E.A. Vestnik Dalnevostochnogo Otdeleniia RAN. 2006 ; 2 : 91-96 (in Russian).
9. Likhtarov I.A., Kovhan L.M., Vasylenko V.V., Fedosenko H.V., Masiuk S.V., Boiko Z.N. et al. Zahalnodozymetrychna pasportyzatsiia ta rezultaty LVL-monitorynhu v naselenykh punktakh Ukrainy, yaki zaznaly radioaktyvnoho zabrudnennia pislia Chornobylskoi katastrofy. Dani za 2011 r. Zbirka 14. [General Dosimetric Certification and Results of HC-Monitoring in the Settlements of Ukraine Suffered from the Radioactive Contamination after the Chornobyl Disaster. Data over 2011. Collection 14]. Kyiv ; 2012 ; 14 : 99 p. (in Ukrainian).
10. Ivakhno O.P., Koziarin I.P. and Niemtseva Yu.V. Metody otsinky fizychnoho rozvytku i zdorovia dytiachoho naselennia : navchalnyi posibnyk [Methods for the Assessment of Physical Development and Health of Childrens Population: Textbook]. Kyiv : Interservis : 2012 : 129 p. (in Ukrainian).
11. Kashkevich .. Ekologicheskie osobennosti fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov Krasnoyarskogo kraya: monografiya [Ecological Features of Physical Development of Children and Adolescents in the Krasnoyarsk Krai : Monograph ]. Krasnoyarsk ; 2013 : 188 p. (in Russian).
12. Bandazhevskyi Yu.I. and Dubovaya N.F. Physical Growth of Children in the Presence of 137Cs Incorporation 30 Years after the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident. Collection of Scientific and Practical Articles Chernobyl: Ecology and Health: Under General Editorship of Prof. Yu.I. Bandazhevsky. Issue 9. Ivankv : PI Coordination and Analytical Center Ecology and Health ; Dnipro : Serednyak .. ; 2019 : 29-41.

FOR CITATION:
Bandazhevsky Yu.I., Dubovaya N.F. Hygiene of Populated Places. 2019 ; 69 : 222-230.