Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 191-198
CHARACTERISTIC OF PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG CHILDREN AGED 5 YEARS OF KYIV CITY AT MODERN STAGE
N.S. Polka1, A.H. Platonova1, N.Ya. Yatskovska1, M.H. Zhebelenko1, K.S. Shkarban1, H.M. Sayenko1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.95:371.72/78
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.191

SUMMRY:
Objective: On the basis of the dynamic observations over 100 years we assessed changes in physical development among preschool children in Kyiv and developed the standardized indicators.
Methods: We used hygienic, physiological, anthropometric, statistical methods. The preschool children aged 5 years of both gender in the city of Kyiv; indicators of physical development; scientific literature were the objects of the study. We studied the morphological and functional indicators of physical development of 278 children aged 5 years.
Results: The body mass index, the functional indicators of the respiratory and cardiovascular systems were found to be within the normative values for this age category. It was also detected that at a high level of physical development in children, there was a weak type of muscular component, and a body structure had a tendency to the asthenization and gracilization which was more pro-nounced in girls. The indicator of the volume of the lung vital capacity, arterial pressure and average indicator of body weight is statistically higher in boys. Thus, the gender distinctions and differentia-tion of growth and development processes are observed in the children aged 5 years and probable differences of the morphological, functional and anthropometric parameters, various rates of physical development demonstrate this.

KEYWORDS:
preschool children, physical development, anthropometric indicators.

REFERENCES:
1. Rudnytska .P. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2016 ; 4 : 72-75 (in Ukrainian).
2. Valina S.L., Ustinova .Yu. and Ivashova Yu.. Vestnik Permskogo universiteta. Biologiya. 2015 ; 3 : 245-250 (in Russian).
3. Zubaydullina .R. Zdorovie naseleniya I sreda obitaniya. 2014 ; 6 : 19-21 (in Russian).
4. Yelizarova .. Hihiienichna otsinka morfofunktsionalnykh vidkhylen u ditei starshoho doshkilnoho viku za riznykh umov orhanizatsii navchannia u doshkilnomu navchalnomu zakladi [Hygienic Assessment of Morphofunctional Abnormalities in Older Preschoolers Under Different Conditions of the Organization of Training at the Preschool Education Institutions]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2013 ; 61 : 328-333 (in Ukrainian).
5. Ustinova .Yu., Vandysheva .Yu. and Aminova .I. Zdorovie naseleniya I sreda obitani-ya. 2011 ; 7 ; 8-11 (in Russian).
6. Basanets L.. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2009 ; 2 ; 69-72(in Ukrainian).
7. GoncharenkoV.I. Sovremennye aspekty k sokhraneniyu i ukrepleniyu zdorovia detey v doshkolnykh uchrezhdeniyakh g. Kramatorska [Modern Aspects of Preservaton and Strengthening of the Health of Children at the Preschool Institutions of the City of Kramatorsk]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2009 ; 53 : 311-314 (in Russian).
8. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S., Saienko H.M. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2018 ; 86 : 12-17(in Ukrainian).
9. Semushkina I.V., Babkina N.. and Dvurechenskaya .. Izuchenie regionalnykh osobennostey fizicheskogo razvitiya detey v sisteme sotsialno-gigienicheskogo monitoringa[ Study of Regional Features of Physical Development of Children in the System of Social and Hygienic Monitoring]. In : Zdorove, obuchenie, vospitanie deteyi molodezhi v XXI veke: mater. Kongressa [Health, Education, Upbringing of Children and Youth in the 21st Century: Mater. Intern. Con-gress]. oscow ; 2004 ; 3 : 130-131 (in Russian).
10. Glushchenko .G. and Slepushkina I.I. Gigiena I sanitariia. 1959 ; 9 ; 64-67 (in Russian).
11. Kazakevich .L. Pediatriya. 1940 ; 2-3 : 85-87 (in Russian).
12. Borysenko .F., Buhai L.., Hlushchenko .H. et al. Pediatriiia, akusherstvo I hinekolohiia. 1986 ; 2 : 11-13 (in Ukrainian).
13. Serdiuk A.M. and Polka N.S. (eds.). Fizychnyi rozvytok ditei riznykh rehioniv Ukrainy. Vyp. 2: miski doshkilnyky [Physical Development of Children in Different Regions of Ukraine. Iss. 2: Urban Preschool Children]. Kyiv : ʲ ; 2003 : 232 p. (in Ukrainian).
14. Dzhurynska S.. Fizychnyi rozvytok suchasnykh doshkilnykiv m. Kyieva [Physical Development of Modern Preschool Children in the City of Kyiv]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2005 ; 46 ; 337-341 (in Ukrainian).
15. Stavitskaya .B. and ron D.I. Metodika issledovaniya fizicheskogo razvitiya deteyi podrostkov [Methods for Study of Physical Development in Children and Adolescents]. oscow : Medgiz ; 1959 : 75 p. (in Russian).
16. Metodicheskoe posobie po otsenke fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [Methodological Manual for the Assessment of Physical Development of Preschool Children]. Kiev : 1966 : 25 p. (in Russian).
17. Metodicheskie rekomendatsii po otsenke fizicheskogo razvitiya detey yaselnogo I doshkolnogo vozrasta [Guidelines for the Assessment of Physical Development of the Toddlers]. Kiev ; 1986 : 30 p. (in Russian).
18. Antomonov M.Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biologicheskikh dannykh. 2-nd ed. [Mathematical Processing and Analysis of Medico-Biological Data. 2nd ed.]. Kiev : Medinform ; 2018 : 579 p. (in Russian).

FOR CITATION:
Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Zhebelenko M.H., Shkarban K.S., Sayenko H.M. Kharakterystyka fizychnoho rozvytku ditei 5 rokiv m. Kyieva na suchasnomu etapi [Characteristic of physical development among children aged 5 years of Kyiv city at modern stage]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 191-198 (in Ukrainian).