Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 197-203
SCIENTIFIC-AND-METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF DISINFECTIVE MEASURES IN CHILD INSTITUTIONS
V.V. Taran1, L.V. Karpenko1, O.E. Osipova1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 648.6:37.018.51:725.57
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.197

SUMMRY:
We analyzed the childrens morbidity state in the child institutions in 2010-2016. We deter-mined the criteria of the application of the agents for the prophylaxis of the infections in the child in-stitutions taking into account the biological properties of the pathogens of infections.

REFERENCES:
1. Marabian R.V. and Penkov A.Yu. Stan infektsiinoi ta neinfektsiinoi zakhvoriuvanosti sered ditei zakrytoho dytiachoho kolektyvu na modeli Kharkivskoho oblasnoho spetsializovanoho budynku dytyny 1 [The State of Infectious and Non-Infectious Morbidity Among Children of a Closed Children's Group on the Model of Kharkiv Regional Specialized House of the Child No1]. In : Kliniko-epidemiolohichni aspekty borotby ta profilaktyky infektsiinykh i neinfektsiinykh khvorob sered ditei i doroslykh : tezy konf. [Clinical and Epidemiological Aspects of the Control and Prevention of Infectious and Non-Communicable Diseases Among Children and Adults: Abs. Conf. ]. Kharkiv ; 2010 : 40-42 (in Ukrainian).
2. Panychev V.O., Matsipura S.V. and Ilnytska U.V. Sposterezhennia shchodo zakhvoriuvanosti na kir u m. Ternopoli [Surveillance on Measles Incidence in Ternopil]. In : Epidemiolohichni ta klinichni aspekty profilaktyky, diahnostyky ta likuvannia rozpovsiudzhenykh infektsiinykh khvorob suchasnosti : tezy konf. [Epidemiological and Clinical Aspects of the Prevention, Diagnosis and Treatment of Common Infectious Diseases of the Present: Abs.Conf.]. Kharkiv ; 2012 : 94-95 (in Ukrainian).
3. Doan S.. Enterovirusni infektsii (Epidemiolohiia, klinika, diahnostyka, profilaktyka) [Enterovirus Infections (Epidemiology, Clinic, Diagnosis, Prevention)]. Kyiv : D ; 2010 : 208 p. (in Ukrainian).
4. Zasypka L.Z., Veherzhynska N.D. and Krasnytska L.V. Epidemilohichnyi nahliad za rotavirusnoiu infektsiieiu [Epidemiological Inspectors of Rotavirus Infection]. In : Epidemiolohichni ta klinichni aspekty profilaktyky, diahnostyky ta likuvannia rozpovsiudzhenykh infektsiinykh khvorob suchasnosti : tezy konf. [Epidemiological and Clinical Aspects of the Prevention, Diagnosis and Treatment of Common Infectious Diseases of the Present: Abs.Conf. ]. Kharkiv ; 2012 : 109-111 (in Ukrainian).
5. Hreshylo M.S., Ruda V.I. and Pypa L.V. Salmonelozy u dite [Salmonellosis in Children ]. Khmelnytskyi, Ukraine; 2011 : 211 p. (in Ukrainian).
6. Taran V.V. Problema rozvytku rezystentnosti mikroorhanizmiv do dii dezinfektsiinykh zasobiv [The Problem of the Development of Resistance of Microorganisms before Exposure of Disinfectants]. In : Materialy narady-seminaru z aktualnykh pytan dezinfektsiinoi spravy : tezy dop. [Proc. of the Conference-Seminar on Topical Issues of Disinfection Business: Abstracts ]. Poltava Kyiv ; 2010 : 119-124 (in Ukrainian).
7. Taran V.V. SES. Profilaktychna medytsyna. 2008 ; 1 : 50-51 (in Ukrainian).
8. Indyvidualizovana otsinka adaptatsiinykh rezerviv u ditei ta pidlitkiv z chastymy respiratornymy zakhvoriuvanniamy. Metodychni rekomendatsii [Individualized Assessment of the Adaptative Reserves in Children and Adolescents with Frequent Respiratory Diseases. Guidelines]. Kyiv ; 2009 : 11 p. (in Ukrainian).
9. Holovchak H.S., Morozova Yu.V. and Kasatkina O.V. Dynamika stanu zdorovia dytiachoho naselennia Moskovskoho raionu m. Kharkova za rezultatamy profilaktychnykh medychnykh ohliadiv [Dynamics of Health State of the Childrens Population of the Moscow District of the city of Kharkiv by the Results of Preventive Medical Examinations]. In : Aktualni pytannia fiziolohii, patolohii ta orhanizatsii medychnoho zabezpechennia ditei shkilnoho viku ta pidlitkiv : tezy konf. [Topical Issues of Physiology, Pathology and Organization of Medical Support for the Children of School Age and Adolescents: Abstracts of Conf.]. Kharkiv ; 2012 : 62-63 (in Ukrainian).
10. Polka N.S., Platonova A.G., Yatskovskaya N.Ya. et al. Gigiyenicheskaya otsenka bezopasnosti vozdushnoy sredy obrazovatelnykh uchrezhdeniy [Hygienic Assessment of Air Safety of Educational Institutions]. In : I Kongress Rossiyskogo obshchestva shkolnoy i universitetskoy meditsiny i zdorovia: materialy kongressa [ Congress of the Russian Society of School and University Medicine and Health: Proc. of the Congress]. Moscow ; 2012 : 326-328 (in Russian).
11. Platonova .H. Dovidnyk dyrektora shkoly. 2012 ; 1 : 53-57 (in Ukrainian).
12. Platonova A.G., Yatskovskaya N.Ya., Dzhurinskaya S.N. et al. Sroki vyzhivaniya test-shtammov mikroorganizmov na stranitsakh uchebnykh izdaniy [The Survival Time of Test Strains of Microorganisms at Pages of Educational Publications]. In : I Kongress Rossiyskogo obshchestva shkolnoy i universitetskoy meditsiny i zdorovia. Materialy kongressa [ Congress of the Russian Society for School and University Medicine and Health: Proc. of the Congress ]. Moscow ; 2012 : 314-316 (in Russian).
13. Donets M.M., Volovenko A.H. and Yermolko V.O. Aktualni pytannia orhanizatsii ta provedennia profilaktychnykh ta dezinfektsiinykh zakhodiv v ozdorovchykh zakladakh dlia doroslykh ta ditei v Chernihivskii oblasti [Topical Issues of Organization and Carrying Out of Preventive and Disinfection Measures in Sanitary Institutions for Adults and Children in Chernihiv Oblast]. In : Materialy narady-seminaru z aktualnykh pytan dezinfektsiinoi spravy : tezy dop. [Proc. of the Conference-Seminar on Topical Issues of Disinfection Business: Abstracts ]. Chernivtsi Kyiv ; 2011 : 171-176 (in Ukrainian).
14. Bogoroditskiy V.V., Balakliyets T.I. and Klimova V.G. K voprosu o kontrole kachestva tekushchey dezinfektsii v lechebno-profilakticheskikh uchrezhdeniyakh. detskikh doshkolnykh uchrezhdeniyakh i domashnikh ochagakh infektsionnykh zabolevaniy [On the Issue of Quality Control of Current Disinfection in Treatment and Preventive Institutions , Childrens Preschool Institutions and Domestic Foci of Infectious Diseases]. In : Materialy narady-seminaru z aktualnykh pytan dezinfektsiinoi spravy : tezy dop. [Proc. of the Conference-Seminar on Topical Issues of Disinfection Business: Abstracts]. Poltava Kyiv ; 2010 : 25-27 (in Russian).
15. Denysenko .V. Provedennia deratyzatsiinykh robit za prohramoiu Pestkontrol (Pest Sontrol) na katehoriinykh obiektakh: kharchovykh, likuvalnykh, dytiachykh [Conducting of Deratization by the Pest Control Program (Pest Control) in the Categorial Objects: Food, Medical, Children's Ones]. In : Materialy narady-seminaru z aktualnykh pytan dezinfektsiinoi spravy : tezy dop. [Proc. of the Conference-Seminar on Topical Issues of Disinfection Business: Abstracts ]. Poltava Kyiv ; 2010 : 87-92 (in Ukrainian).