Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 205-215
PHYSICAL DEVELOPMENT AMONG CHILDREN AT THE STAGE OF TRANSITION FROM PRESCHOOL TO GENERAL SECONDARY EDUCATION FOR 10 YEARS
A.G. Platonova1, N.Y. Yatskovska1, M.G. Zhebelenko1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 613.95:371.72/78
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.205

SUMMRY:
Objective: On the basis of the dynamic observations, we assessed the changes in the physical development of preschool children in Kyiv and developed the standardized indicators
Methods: We used hygienic, physiological, anthropometric, statistical methods. The children of the city of Kyiv of preschool age of both gender groups, indicators of physical development, scientific literature were the object of the study. We studied morphological and functional indicators of physical development of the children at preschool educational institutions in Kyiv. The assessment of the level of physical development was carried out on the basis of somatometric and physiometric research methods. We made the assessment of the indicators of physical development of 413 children aged 6 years (253 boys and 160 girls).
Results: In the process of work, it was found that the average value of the indicators of length and body weight, as well as chest circumference, among children aged 6 years, was reliably higher in boys. The body mass index, the functional indicators of the respiratory and cardiovascular systems are within the normative values. It was also detected that at a high level of physical development, there was a weak type of body structure in both age-gender groups, and their body structure was prone to asthenization and gracilization, which were more pronounced in girls. The anthropometric indicators of physical development of children over a ten-year period in boys, as well as the average values of the body mass and the circumference of the chest in girls, tend to increase, however, only the dynamics of the circumference of the chest of boys has reliable value. The body length indicator in girls has a tendency to a decrease. Thus, there is a statistically confirmed gender differentiation of the growth processes of children aged six years; different rates of their physical development were noted, as evidenced by the continuation of the acceleration process in boys and the tendency to stagnation in girls.

KEYWORDS:
preschool children, physical development, anthropometric indicators.

REFERENCES:
1. Chagaeva N.V., Popova I.V., Tokarev A.N. et al. Zdravookhranenie Rossiyskoy Federatsii. 2010 ; 6 : 45-48 (in Russian).
2. Solonetska T.P., Prosolenko N.V., Kashyn L.M. et al. [Development of Regional Standards for Physical Development in Children of Preschool and School Age in the City of Kharkiv and the Kharkiv Oblast]. In : Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy : mater. konf. [Current Issues of Hygiene and Ecological Safety of Ukraine : Conf. Mater.]. Kyiv ; 2003 ; 5 : 189-191 (in Ukrainian).
3. Zavhorodnia R.V., Solontsova A.I., Sviechkarov I.S. and Stanishevska T.I. Pedahohika, psykholohiia ta medyko-biolohichni problemy fizychnoho vykhovannia i sportu. 2010 ; 5 : 66-68 (in Ukrainian).
4. Polka N.S. and Platonova .G. Standarty dlia otsinky fizychnoho rozvytku shkoliariv [Standards for the Assessment of Physical Development in Schoolchildren]. Iss. 3 (ed. .. Ser-diuk). Kyiv : Kazka ; 2010 : 60 p. (in Ukrainian).
5. Ustinova O.Yu., Vandysheva A.Yu. and Aminova A.I. Zdorove naseleniya i sreda obitaniya. 2011 ; 7 : 8-11 (in Russian).
6. Basanets L.. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2009 ; 2 : 69-72(in Ukrainian).
7. Honcharenko V.I. Sovremennye aspekty k sokhraneniyu i ukrepleniyu zdorovia detey v doshkolnykh uchrezhdeniyakh g. Kramatorska [Modern Aspects of Preservation and Strengthening of the Health of Children at the Preschool Institutions of the City of Kramatorsk]. In : Hihiiena naselenykh mists (Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2009 ; 53 : 311-314 (in Russian).
8. Polka N.S., Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S. and Saienko H.M. Dovkillia ta zdorovia (Environment and Health). 2018 ; 86 : 12-17(in Ukrainian).
9. Semushkina I.V., Babkina N.A. and Dvurechenskaya T.A. Izuchenie regionalnykh osobennostey fizicheskogo razvitiya detey v systeme sotsialno-gigienicheskogo monitoringa [Study of Regional Features of the Physical Development of Children in the System of Social and Hygienic Monitoring]. In : Zdorove, obuchenie, vospitanie detey i molodezhi v XXI veke: mater. kongressa [Health, Education, Upbringing of Children and Youth in the 21st Century: Congress Mater.]. oscow ; 2004 ; 3 : 130-131 (in Russian).
10. Glushchenko .G. and Slepushkina I.I. Gigiena I sanitariia. 1959 ; 9 : 64-67 (in Russian).
11. Kazakevich .L. Pediatriya. 1940 ; 2-3 : 85-87 (in Russian).
12. Borysenko M.F., Buhai L.A. and Hlushchenko A.H. et al. Pediatriia, akusherstvo i hinekolohiia. 1986 ; 2 : 11-13 (in Ukrainian).
13. Serdiuk A.M. and Polka N.S. (eds.). Fizychnyi rozvytok ditei riznykh rehioniv Ukrainy. Vyp. 2: miski doshkilnyky [Physical Development of Children of Different Regions of Ukraine. Ed. 2: Urban Preschool Children]. Kyiv : ʲ; 2003 : 232 p. (in Ukrainian).
14. Dzhurynska S.. Fizychnyi rozvytok suchasnykh doshkilnykiv m. Kyieva [Physical Development of Modern Preschool Children in the City of Kyiv]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Settlements]. Kyiv ; 2005 ; 46 : 337-341 (in Ukrainian).
15. Stavitskaya .B. and Aron D.I. Metodika issledovaniya fizicheskogo razvitiya detey i podrostkov [Methodology for the Study of Physical Development of Children and Adolescents]. oscow : Medgiz ; 1959 : 75 p. (in Russian).
16. Ministry of Health of USSR. Metodicheskoe posobie po otsenke fizicheskogo razvitiya detey doshkolnogo vozrasta [Guidelines for the Assessment of Physical Development of Preschool Age Children]. Kiev; 1966 : 25 p. (in Russian).
17. Ministry of Health of USSR. Metodycheskie rekomendatsii po otsenke fizicheskogo razvitiya detey yaselnogo i doshkolnogo vozrasta [Guidelines for the Assessment of Physical Development of the Toddlers]. Kiev ; 1986 : 30 p. (in Russian).
18. Antomonov .Yu. Matematicheskaya obrabotka i analiz mediko-biolodicheskikh dannykh. 2-e izd. [Mathematical Processing and Analysis of Medico-Biological Data. 2nd Ed.]. Kiev : Medinform ; 2018 : 579 p. (in Russian).
19. Platonova .G. Gosudarstvennyy obrazovatelnyy standart i rezhim dnia ukrainskikh shkolnikov [The State Educational Standard and the Day Regimen of the Ukrainian Schoolchildren]. In : Zdravookhranenie i meditsynskie nauki. Materialy V natsionalnogo Kongressa po shkolnoy i universitetskoy meditsine [Public Health and Medical Sciences. Materials of the V National Congress on School and University Medicine]. oscow ; 2016 : 243-246 (in Russian).
20. Podrigalo L.V., Ermakov S.S., Platonova A.G., Rovnaya O.A., Podavalenko A.V. and Tolstoplet E.V. Fiziologo-gigienicheskaya otsenka pedagogicheskikh tekhnologiy i obrazovatelnykh innovatsyi, kak faktor sokhraneniya zdorovia shkolnikov [Physiological and Hygienic Assessment of Educational Technologies and Educational Innovations as a Factor of the Health Protection of Schoolchildren]. In : Teoreticheskie i prikladnye problemy sovremennoy nauki i obrazovaniya : Mater. konf. [Theoretical and Applied Issues of Modern Science and Education: Conf. Mater.]. Kursk ; 2015 ; P. 1 : 192-196 (in Russian).
21. Platonova A., Podrigalo L., Yermakov S., Cieślicka M. and Muszkieta R. Collegium Antropologicum. 2018 ; 42 (1) : 7-12.

FOR CITATION:
Platonova A.G., Yatskovska N.Y., Zhebelenko M.G. Fizychnyi rozvytok ditei na etapi perekhodu vid doshkilnoi do zahalnoi serednoi osvity za 10 rokiv [Physical development among children at the stage of transition from preschool to general secondary education for 10 years]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 205-215 (in Ukrainian).